nổi máy

Với sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác mỏ, nhà đầu tư trình bày các yêu cầu khác nhau của các tính năng của máy tính nổi. Bây giờ có rất nhiều các loại máy móc nổi, chẳng hạn như kẻ kích động nổi máy, khí nén nổi máy và máy khí nén kẻ kích động nổi. Và quặng khoáng sản khác nhau có khác nhau hydrophilicity, do đó, cấu hình cuối cùng rất nhiều phụ thuộc vào các thiết kế chuyên nghiệp.

tính năng
  • Lớn máy-hấp thụ năng lượng thấp và công suất tiêu thụ
  • Optimistic cấu trúc thiết kế & hiệu suất tuyệt vời
  • các lưu thông hợp lý của bùn khoáng sản
  • tự động điều khiển dễ dàng để điều chỉnh
ứng dụng

Nổi máy chủ yếu được sử dụng trong thực vật thay đồ khoáng vật quặng, chọn có giá trị mỏ từ loại. Nó được áp dụng cho việc tách nhiều của quặng khoáng sản, chẳng hạn như fluorit và tan, quặng vàng, đồng quặng, sắt quặng và kẽm quặng và vân vân.

Thông số kỹ thuật